ارائه ظرفیت های گردشگری قرقیزستان در رویداد و کنفرانس Luxury B2B MICE در استانبول

ارائه ظرفیت های گردشگری قرقیزستان در رویداد و کنفرانس Luxury B2B MICE در استانبول

Tainynews وزیر امور خارجه گفت: كوبانیچبك عمورالیف ، سفیر قرقیزستان در رویداد و كنفرانس Luxury B2B MICE در استانبول در تاریخ 6 و 7 آوریل شركت كرد …

Author: admin