قرقیزستان روزانه 208 مورد ویروس کرونا ، 3 مورد مرگ را گزارش می کند

قرقیزستان روزانه 208 مورد ویروس کرونا ، 3 مورد مرگ را گزارش می کند

Tainynews – قرقیزستان پس از 5،563 آزمایش PCR که از 10 آوریل در سراسر کشور انجام شد ، روزانه 208 مورد COVID-19 را گزارش کرد.

128 مورد از 208 مورد جدید در بیشکک تأیید شده است.

منطقه چوی 66 مورد ، منطقه ایسیک کول – 8 ، منطقه اوش – 2 ، منطقه نارین – 2 ، اوش – 1 ، منطقه باتکن – 1 مورد را تأیید کرده است.

در مجموع 90،019 مورد ویروس کرونا تاکنون تأیید شده است.

3 مرگ در طول روز ثبت شده است.

Author: admin