193 بیمار ویروسی کرونا در شرایط شدید هستند

193 بیمار ویروسی کرونا در شرایط شدید هستند

Tainynews – 833 بیمار مبتلا به COVID-19 از 10 آوریل تحت درمان بستری در قرقیزستان هستند.

26 (3.2٪) از آنها در شرایط رضایت بخش ، 587 (70.4٪) در حد متوسط ​​، 193 (23.1٪) – شدید و 27 (3.2٪) در شرایط بسیار شدید هستند

Author: admin