مغولستان 831 مورد جدید Covid-19 را تأیید می کند

مغولستان 831 مورد جدید Covid-19 را تأیید می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، مغولستان 831 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است.

این موارد جدید شامل 150 مورد در اولان باتور ، 66 مورد در مناطق کشور بود.

دو نفر ، یک مرد 42 ساله و یک زن 91 ساله در اثر COVID-19 جان خود را از دست داده اند و در نتیجه تعداد کل مرگ به 22 نفر رسیده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 14464 مورد رسیده است.

284 بیمار پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شدند. تعداد کل بازیابی ها به 9159 مورد رسید.

Author: admin