روسیه 8702 مورد ویروس کرونا و 337 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 8702 مورد جدید ویروس کرونا و 337 مورد مرگ گزارش داده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 8702 مورد ویروس کرونا و 337 مورد مرگ ناشی از Covid-19 را ثبت کرده است.

1113 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،641،390 نفر رسیده است.

در مجموع بیش از 123.7 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 347000 آزمایش برای روز گذشته.

501،928 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin