روستای Novopavlovka برای پیوستن به منطقه لنین از شهر بیشکک

روستای Novopavlovka برای پیوستن به منطقه لنین از شهر بیشکک

Tainynews – رئیس منطقه Pervomai بیشکک Maksat Nusuvaliev به همراه رئیس منطقه لنین Melis Oskombaev با ساکنان منطقه مسکونی کوت دیدار کردند و در مورد ورود قلمرو روستای Novopavlovka به مساحت 100 هکتار به منطقه لنین گفتگو کردند. .

Author: admin