اعتراض در اوش میان کسانی برگزار شد که نتایج انتخابات محلی را به رسمیت نمی شناسند

اعتراض در اوش بین کسانی برگزار شد که نتایج انتخابات محلی را به رسمیت نمی شناسند

Tainynews – اعتراض در میدان مرکزی شهر اوش در تاریخ 12 آوریل توسط مردم ناراضی از نتایج انتخاب اعضای شورای شهر اوش برگزار شد …

Author: admin