قرقیزستان پیشنهاد می کند کنگره بین المللی صنعتگران و کارآفرینان گسترش یابد

قرقیزستان پیشنهاد می کند کنگره بین المللی صنعتگران و کارآفرینان گسترش یابد

Tainynews – قرقیزستان پیشنهاد توسعه کنگره بین المللی صنعتگران و کارآفرینان را توسط کشورهای توسعه یافته آسیا و آفریقا در نشست شورای ICIE اعلام کرد ، اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان قرقیزستان …

Author: admin