سیاستمداران عموربک تکبایف و دویشونکول چوتونوف توسط دادگاه از اتهامات خود پاک شدند

سیاستمداران عموربک تکبایف و دویشونکول چوتونوف توسط دادگاه از اتهامات خود پاک شدند

Tainynews – دادگاه منطقه ای Pervomai بیشکک ، Omburbek Tekebayev ، عضو سابق پارلمان ، و Duishonkul Chotonov ، وزیر سابق شرایط اضطراری را تبرئه کرد. این تصمیم در تاریخ 13 آوریل اعلام شد.

قاضی Ainura Satarova پرونده جنایی علیه Tekbayev و Chotonov را در پرونده دریافت رشوه از تاجر روسی لئونید Maevsky در ازای فروش Alfa Telecom بررسی کرد.

آنها به دلیل نبود عناصر جرم تبرئه شدند. دادگاه همچنین حق توانبخشی را اعطا کرد.

دستگیری اعمال شده در 15 مارس 2017 در اموال Tekbayev ، همسرش و Chotonov لغو شد.

تصمیم قاضی در سالن دادگاه مورد تشویق قرار گرفت.

Author: admin