قرنطینه در قزاقستان به قوت خود باقی است

قرنطینه در قزاقستان به کار می رود

Tainynews – رئیس جمهور كاسیم-جمارت توكایف گفت كه با وجود برخی از سست شدن ، قرنطینه در كشور همچنان عملی است.

رئیس جمهور توكایف گفت: “علیرغم پویایی مثبت در مبارزه با coronavirus ، تهدید شیوع آن همچنان ادامه دارد. من از شهروندان می خواهم كه اقدامات احتیاطی ، به ویژه در اماكن عمومی را برای ملاحظات بهداشتی انجام دهند. رژیم قرنطینه علیرغم از بین بردن محدودیتها ، مؤثر خواهد بود.” در توییتر.

امروز اعلام شد که فروشگاه های فروش بیش از 500 متر مربع در اندازه ، هتل ها ، مراکز پذیرایی عمومی از 25 مه در آلماتی بازگشایی می شوند.

Author: admin