شمار تلفات ناشی از عفونت کروناویروس در قزاقستان به 35 نفر افزایش می یابد

شمار تلفات ناشی از عفونت کروناویروس در قزاقستان به 35 نفر افزایش می یابد

Tainynews – یک مورد کشنده دیگر که به عفونت کروناویروس مرتبط است امروز در آلماتی ثبت شد.

بیمار 59 سال داشت.

تعداد کشته شدگان کرونا در قزاقستان به 35 نفر رسید.

Author: admin