تاجیکستان و هند درباره برنامه های مبادله تحصیلات تکمیلی بحث می کنند

تاجیکستان و هند درباره برنامه های مبادله تحصیلات تکمیلی بحث می کنند

Tainynews – سفیر تاجیکستان در هند آقای لوکمون بوبوکالونزودا با وزیر آموزش و پرورش دکتر رامش پوخریال نیشانک دیدار کرد.

موضوعات گسترش همکاری بین تاجیکستان و هند در زمینه های آموزش و علوم مورد بحث قرار گرفت.

به ویژه ، طرفین در مورد افزایش احتمالی شرکت کنندگان در برنامه های مبادله کارشناسی و تشدید روابط بین وزارتخانه های آموزش دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

Author: admin