روسیه 8326 مورد جدید ویروس کرونا و 399 مورد مرگ گزارش داده است

روسیه 8326 مورد ویروس کرونا و 399 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 8326 مورد ویروس کرونا و 399 مورد مرگ را ثبت کرده است.

موارد جدید در 84 منطقه کشور ثبت شده است.

هزار و 156 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،666،209 نفر رسیده است. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 104000 نفر رسید.

در مجموع بیش از 124.4 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 255000 آزمایش برای روز گذشته.

503146 ​​نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin