جاده منتهی به دریاچه ساری-چلک توسط مردم محلی و در انتظار گردشگران ترمیم شده است

جاده منتهی به دریاچه ساری-چلک توسط مردم محلی و در انتظار گردشگران ترمیم شده است

Tainynews ارنیس توکوبایف ، مدیر ذخیره گاه طبیعی ساری-چلک ، گفت: جاده منتهی به دریاچه ساری چلک در منطقه جلال عبد در حال ترمیم است.

وی گفت که اقدامات تعمیرات توسط جنگلبانان محلی و ساکنان روستای Arkyt انجام می شود.

توکوبایف گفت: “پس از باران مقدار زیادی سنگ خرد شده در این جاده انباشته شده است. برخی از بخشها از بین رفته و چاله هایی ایجاد شده است. ما سعی داریم قبل از تابستان جاده را برای ورود گردشگران ترمیم کنیم.”

وی افزود: 50 درصد از جاده منتهی به دریاچه ساری-چلك با سنگ های كوچك پوشانده شده است.

Author: admin