ازبکستان سفارت خود را در سوئد افتتاح می کند

ازبکستان سفارت خود را در سوئد افتتاح می کند

Tainynews – رئیس جمهور شوکت میرضیایف دستور افتتاح سفارت ازبکستان در سوئد را امضا کرده است.

سفارت روابط دو جانبه را با سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی توسعه می دهد.

وظایف اولویتدار سفارت تقویت روابط شریک ، گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی ، جذب سرمایه گذاری ها ، نوآوری ها و فن آوری های شرکت های برجسته اروپایی ، مطالعه و تدوین توصیه هایی در مورد پذیرش بهترین روش های اسکاندیناوی در بخش آموزش خواهد بود.

Author: admin