نماینده مجلس از بی احترامی به سهمیه 30 درصدی زنان در شوراهای محلی بعد از انتخابات نگران است

نماینده مجلس از بی احترامی به سهمیه 30 درصدی زنان در شوراهای محلی بعد از انتخابات نگران است

نماینده مجلس آیسولو ماماشوا

Tainynews – نماینده مجلس آیسولوو ماماشوا (آتا مکن) از کمیسیون مرکزی انتخابات ، دادستانی ، رئیس جمهور خواسته است تا شرایط را با رعایت سهمیه زنان در شوراهای محلی توسط احزاب سیاسی و نامزدها کنترل کند …

Author: admin