چین 2 میلیارد دلار برای کمک به ویروس اعلام کرد

چین 2 میلیارد دلار برای کمک به ویروس اعلام کرد

Tainynews رئیس جمهور شی جینپینگ روز دوشنبه گفت ، چین در طی دو سال 2 میلیارد دلار برای مقابله با بیماری بیماری کرونور ویروس تأمین خواهد کرد ، رئیس جمهور شیعه جینپینگ روز دوشنبه گفت که در اطراف سازمان بهداشت جهانی تظاهرات کرده و تلاش های آن حتی در شرایطی که دولت ترامپ بودجه آژانس بهداشت U.N را کاهش داده است.

در همین حال ، گروه 27 عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورها خواستار ارزیابی مستقل از پاسخ اولیه WHO به بیماری همه گیر کروناویروس “برای بررسی تجربه به دست آمده و آموخته های آموخته شده” شدند.

در سخنرانی در مجمع جهانی بهداشت ، شی اظهار داشت كه چین تمام اطلاعات مربوط به شیوع بیماری را به WHO و سایر كشورها از جمله توالی ژنتیك ویروس “به موقع تر” ارائه كرده است.

Author: admin