مامیتوف ، رئیس پارلمان ، و ناربایوا ، رئیس سنای ازبکستان در مورد روابط دو جانبه گفتگو می کنند

مامیتوف ، رئیس پارلمان ، و ناربایوا ، رئیس مجلس سنای ازبکستان در مورد روابط دو جانبه گفتگو می کنند

Tainynews – تالانت مامیتوف ، رئیس پارلمان در حاشیه نشست مجمع بین پارلمانی CIS با رئیس مجلس سنای ازبکستان تانزیلا نارباوا دیدار کرد …

Author: admin