معاون جدید وزیر حمل و نقل به نام

معاون جدید وزیر حمل و نقل به نام

Tainynews – اولانبک کالمان بتف به عنوان معاون حمل و نقل ، معماری ، ساخت و ساز و ارتباطات برای معماری و ساخت و ساز منصوب شد.

انتصاب توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف تأیید شد.

پیش از این ، کالمان بتف به عنوان معاون مدیر آژانس دولتی معماری ، ساخت و ساز ، مسکن و خدمات عمومی خدمت می کرد.

Author: admin