قزاقستان 2822 مورد جدید ویروس کرونا را در روز تأیید می کند

قزاقستان 2822 مورد جدید ویروس کرونا را در روز تأیید می کند

Tainynews – قزاقستان 2822 مورد جدید ویروس کرونا را تایید کرده است که طی PCR تایید شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 284173 مورد رسیده است.

موارد ویروس کرونا ویروس کرونا در مناطق زیر ثبت شده است:

نورالسلطان – 653

آلماتی – 680

شیمکنت – 121

منطقه اکمولا – 89

منطقه آکتوبی – 161

منطقه آلماتی – 248

منطقه آتیراو – 119

منطقه قزاقستان شرقی – 98

منطقه جامبیل – 41

منطقه قزاقستان غربی – 114

منطقه کاراگاندا – 205

منطقه Kostanai – 29

منطقه کیزیلوردا – 75

منطقه Mangistau – 76

منطقه پاولودار – 35

منطقه قزاقستان شمالی – 43

منطقه ترکستان – 35

Author: admin