152 نفر در قرقیزستان از یک روز به دلیل عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

152 نفر در قرقیزستان از یک روز به دلیل عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 152 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 17 آوریل گزارش داد.

این موارد بازیابی شامل 92 مورد در بیشکک ، 43 مورد در منطقه چوی ، 10 مورد در منطقه ایسیک کول ، 5 مورد در منطقه نارین ، 2 مورد در اوش است.

تعداد کل بازیابی ها به 86،773 مورد رسید.

Author: admin