1130 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

1130 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 1،130 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 17 آوریل گزارش داد.

779 بیمار در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

287 بیمار در شرایط جدی هستند.

38 بیمار در شرایط بحرانی هستند.

1223 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin