تعداد بیکاران در قرقیزستان ممکن است تا 500000 نفر افزایش یابد

تعداد بیکاران در قرقیزستان ممکن است تا 500000 نفر افزایش یابد

Tainynews – براساس گزارش تحلیلی کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، تعداد بیکاران در قرقیزستان ممکن است تا 500000 نفر یا حدود 20٪ از کل شاغلان افزایش یابد …

Author: admin