134 بیمار دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

134 بیمار دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – وزارت بهداشت در 18 آوریل گزارش داد ، 134 بیمار در طی روز از ویروس کرونا و ذات الریه ناشی از جامعه در قرقیزستان بهبود یافتند.

98 نفر در بیشکک ، 23 نفر در منطقه چوی ، 5 نفر در ایسیک کول ، 5 نفر در باتکن ، 2 نفر در جلال آباد و 1 نفر در نارین بهبود یافتند.

در مجموع 86907 نفر تاکنون از ویروس کرونا بهبود یافته اند.

Author: admin