3 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

3 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 18 آوریل گزارش داد که در طی روز سه نفر بر اثر ویروس کرونا مردند.

2 نفر در بیشکک و 1 نفر در منطقه ایسیک کول درگذشت.

از زمان ابتلا به همه گیری ، 1،549 نفر در قرقیزستان بر اثر ویروس کرونا مردند.

Author: admin