2828 مورد جدید روزانه ویروس کرونا ، قزاقستان گزارش می دهد

2828 مورد جدید روزانه ویروس کرونا ، قزاقستان گزارش می دهد

Tainynews – وزارت بهداشت در 17 آوریل گفت: 2828 مورد جدید روزانه ویروس کرونا قزاقستان تأیید شد.

قزاقستان تاکنون 287001 مورد را تأیید کرده است.

در طی روز گذشته 1806 نفر از عفونت ویروس کرونا بهبود یافته اند.

تعداد کل افراد بهبود یافته در قزاقستان به 246323 نفر رسیده است.

Author: admin