2 مورد ویروس کرونا ویروس جدید در میان پزشکان در قرقیزستان ثبت شده است

2 مورد جدید ویروس کرونا در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews وزارت بهداشت در 19 آوریل گزارش داد ، دو مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است.

هر دو مورد در بیشکک ثبت شده است.

سه کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4356 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4،272 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin