جمعیت دائمی قرقیزستان از اوایل سال 2021 6 میلیون و 637 هزار نفر است

جمعیت دائمی قرقیزستان از اوایل سال 2021 6 میلیون و 637 هزار نفر است

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، جمعیت دائمی قرقیزستان از اوایل سال 2021 6 میلیون و 637 هزار نفر بود.

1/3 جمعیت دائمی (34٪) در مناطق شهری و 2/3 (66٪) در مناطق روستایی زندگی می كردند.

35٪ از کل جمعیت را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ، 57٪ – افراد در سن کار و 8٪ – افراد بالای سن کار.

بیش از 100 گروه قومی در این کشور زندگی می کنند.

قرقیزستان بزرگترین گروههای قومی (4،896،000) را به خود اختصاص داده است. تعداد ازبکها 985000 و روسها – 341،000 نفر بود.

Author: admin