29 مورد ویروس کرونا در بین دانش آموزان مدارس در بیشکک ثبت شده است

29 مورد ویروس کرونا در بین دانش آموزان مدارس در بیشکک ثبت شده است

Tainynews – المیرا ایمانالیوا ، رئیس اداره آموزش و پرورش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: 29 دانش آموز مدرسه در بیشکک از 19 آوریل به ویروس کرونا مبتلا شدند.

22 مورد ویروس کرونا در بین معلمان ثبت شد. 7 نفر از آنها مبتلا به ذات الریه ویروس کرونا هستند.

Author: admin