وزارت کشور به دنبال طرح فاسدی برای واردات خودرو از آبخازیا به قرقیزستان است: وزیر

وزارت کشور به دنبال طرح فاسدی برای واردات خودرو از آبخازیا به قرقیزستان است: وزیر

Tainynews معاون اول نخست وزیر – اولوگ بیک کارمیشاکوف ، وزیر اقتصاد و دارایی ، در 19 آوریل در جلسه کمیته بودجه و دارایی پارلمان گفت ، به وزارت کشور دستور داده شده است که یک طرح فاسد برای واردات خودرو از آبخازیا را بررسی کند.

نماینده بکتیبک راییمکولوف در مجلس این موضوع را مطرح کرد.

قدیرجان سمتیف ، رئیس خدمات گمرکی دولت پیش از این گفت که فکر می کند برای واردات چنین اتومبیل هایی از طرح های فاسد استفاده می شود.

Author: admin