قرقیزستان آزادانه از آب مخزن کمپیر آباد می تواند به حیوانات ، ماهی ها و آب استفاده کند: تاشیف

قرقیزستان آزادانه از آب مخزن کمپیر آباد به حیوانات ، ماهی ها و آب استفاده می کند: تاشیف

Tainynews – كامچيبك تاشيف ، رئيس كميته امنيت ملي در مورد توافق با ازبكستان درباره مخزن كمپير آباد گفت: “شما مي توانيد ماهي بگيريد ، هر وقت آب خواستيد آب برداريد.”

Author: admin