توکایف ، نظربایف به بردیموهامدوف تسلیت می گویند

توکایف ، نظربایف به بردیموهامدوف تسلیت می گویند

Tainynews – به گزارش آكوردا ، كاسیم-جمارت توكایف ، رئیس جمهور قزاقستان و نورسلطان نظربایف ، رئیس جمهور پیشین ، درگذشت پدرش را به قربانقلی بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان تسلیت گفتند.

در بیانیه ها آمده است ، توكایف و نظربایف از این خبر به شدت ناراحت بودند.

Author: admin