کمیته پارلمان رای اعتماد درباره وزیر بهداشت قرقیزستان را صادر کرد

کمیته پارلمان رای اعتماد درباره وزیر بهداشت قرقیزستان را صادر کرد

وزیر بهداشت Alymkadyr Beishenaliev در 16 آوریل در کنفرانس مطبوعاتی تنتور ریشه aconite را می نوشد تا ایمنی آن را ثابت کند

Tainynews – کمیته امور اجتماعی ، آموزش ، علوم ، فرهنگ و بهداشت پارلمان قرقیزستان بررسی کلیه موارد مربوط به بخش مراقبت های بهداشتی را به هفته آینده موکول کرد …

Author: admin