1،266 قرقیزستان در خارج از کشور زندانی شده اند – خبرگزاری AKIpress

1،266 قرقیزستان در خارج از کشور زندانی شده اند

Tainynews دادستان کل Kurmankul Zulushev در 20 آوریل در جلسه مشترک کمیته های دو پارلمان با در نظر گرفتن گزارش وی برای سال 2020 ، گفت که در مجموع 1،266 تبعه قرقیز در حال گذراندن دوره محکومیت خود در خارج از کشور هستند.

1012 قرقیزستان در روسیه زندانی هستند.

علاوه بر این ، 93 تبعه قرقیزستان در قزاقستان ، 26 نفر در تاجیکستان ، 32 نفر در ازبکستان ، 14 نفر در ترکیه و 12 نفر در چین خدمت می کنند.

Author: admin