214 پزشک در مناطق قرمز COVID-19 در سراسر قرقیزستان کار می کنند

214 پزشک در مناطق قرمز COVID-19 در سراسر قرقیزستان کار می کنند

Tainynews جلال الدین رحمت الله اف ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در تاریخ 20 آوریل در جلسه توجیهی گفت: 214 پزشک در مناطق قرمز COVID-19 در سراسر قرقیزستان کار می کنند.

وی گفت 403 پرستار در این مناطق کار می کنند.

2833 کنسانتره اکسیژن و 289 دستگاه تهویه برای نجات جان در بیمارستانها موجود است »، معاون وزیر بهداشت گفت

Author: admin