آزمایشگاه تولید میفدرون توسط کمیته امنیت ملی کشف شد

آزمایشگاه تولید مپدرون توسط کمیته امنیت ملی کشف شد

Tainynews کمیته امنیت ملی گفت: یک آزمایشگاه تولید داروی مصنوعی سرکوب شد.

این آزمایشگاه میفدرون تولید و فروخت.

در طی یک عملیات ویژه در تاریخ 16 آوریل ، تولید mefhedrone مستند شد و مظنون در حالی که قصد فروش مقدار زیادی از دارو را داشت ، با دست قرمز دستگیر شد. در تاریخ 18 آوریل ، دادگاه حکم داد که مظنون را به مدت دو ماه در بازداشت بگذارد.

طبق گفته کمیته ، هزینه 1 گرم mefhedrone در بیشکک و منطقه چوی حدود 5000-6000 soms است. مصرف مواد مخدر روی سیستم عصبی تأثیر منفی می گذارد و عواقب جبران ناپذیری برای زندگی و سلامتی انسان دارد.

Author: admin