صندوق مدیریت املاک دولتی فروش ماناس به خارجی ها را رد می کند

صندوق مدیریت املاک دولتی فروش ماناس به خارجی ها را رد می کند

Tainynews – “كانیبك ایمانالیف ، نماینده مجلس در 20 آوریل در جلسه كمیته دائمی پارلمان برای استفاده از FEC و لایه های زیرین گفت:” تمام خبرگزاری ها منتشر می كنند كه فرودگاه ماناس توسط تاتارستان گرفته می شود. “

Author: admin