نزدیک به 1000 نفر وارد و 5800 قرقیزستان را در سال 2020 برای اقامت دائم ترک کردند

نزدیک به 1000 نفر وارد و 5800 قرقیزستان را در سال 2020 برای اقامت دائم ترک کردند

Tainynews – خدمات مطبوعاتی کمیته آمار ملی جمهوری قرقیزستان اعلام کرد – 2020 شاهد تعادل منفی مهاجرت در قرقیزستان بود به این معنی که تعداد عزیمت برای اقامت دائم بیشتر از تعداد ورود برای زندگی دائمی بود.

Author: admin