ماریا آیتماتووا ، بیوه Chingiz Aitmatov ، در بیمارستان درگذشت

ماریا آیتماتووا ، بیوه Chingiz Aitmatov ، در بیمارستان درگذشت

Tainynews – نزدیکان وی به AKIpress گفتند – ماریا آیتماتووا ، بیوه نویسنده Chingiz Aitmatov ، درگذشت.

موزه خانه آیتماتوف گفت ، وی در 20 آوریل در بیمارستان درگذشت.

ماریا آیتماتووا در سال 1942 متولد شد.

Author: admin