معاون دیگری از وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی قرقیزستان به نام

معاون دیگری از وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی قرقیزستان به نام

Tainynews – Nurdolot Bazarbaev به عنوان معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی منصوب شده است.

دستور مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد.

Nurdolot Bazarbaev ، 53 ساله ، دارای مدرک دانشگاهی در رشته حقوق از دانشگاه ملی دولتی قرقیزستان است.

وی از سال 2010 تا 2014 ، ریاست بخش خدمات اجتماعی اداره حمایت اجتماعی وزارت توسعه اجتماعی را بر عهده داشت.

وی از سال 2014 تا 2021 مدیر بخش حمایت اجتماعی وزارت کار و توسعه اجتماعی بود.

Author: admin