مرد 63 ساله ای پس از مشکوک به مسمومیت با آکونیت در بیشکک بستری شد

مرد 63 ساله ای پس از مشکوک به مسمومیت با آکونیت در بیشکک بستری شد

Tainynews – یک مرد 63 ساله در بیشکک پس از مسمومیت با ریشه آکونیت به بیمارستان منتقل شد.

ایستگاه مراقبت های بهداشتی اورژانس بیشکک گفت: “ایستگاه مراقبت های بهداشتی اورژانس در ساعت 5.00 بامداد تماس گرفت. این مرد به مرکز قلب منتقل شد. معلوم شد که این فرد آکونیت مصرف کرده است. اما هنوز مشخص نیست که مرد به چه شکلی از آن استفاده کرده است.” .

طبق اطلاعات اولیه ، این اولین مورد مسمومیت با آکونیت پس از رئیس جمهور سدیر جپاروف و وزیر بهداشت آلمکادیر بیشنالیف است که گفتند از دم کرده ریشه آکونیت در درمان Covid-19 استفاده می کنند.

Author: admin