برگه های رأی گیری در همه پرسی برای بازشماری مجدد در 7 مرکز رای گیری در بیشکک

برگه های رأی گیری در همه پرسی برای بازشماری مجدد در 7 مرکز رای گیری در بیشکک

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات تصمیم انتخابات محلی بیشکک را برای بازشماری آرا cast رأی داده شده در همه پرسی قانون اساسی جدید قرقیزستان در 7 حوزه رای گیری در بیشکک تصویب کرد …

Author: admin