رئیس سابق دولت رئیس جمهور در رابطه با پرونده 9 اکتبر تنها سیاستمدار در بازداشت است – نماینده مجلس

رئیس سابق دولت رئیس جمهور در رابطه با پرونده 9 اکتبر تنها سیاستمدار در بازداشت است – نماینده مجلس

Tainynews جانار آکاف ، نماینده مجلس در 21 آوریل ، در پارلمان گفت: فرید نیازوف ، رئیس سابق دولت رئیس جمهور ، تنها سیاستمداری است که در رابطه با تحقیق در مورد حوادث 9 اکتبر 2020 در بازداشت باقی مانده است

Author: admin