استخرها و سالن های بدنسازی هنوز در قرقیزستان بسته نیستند

استخرها و سالن های بدنسازی هنوز در قرقیزستان بسته نیستند

Tainynews كوباتبك بورونف ، معاون اول نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر امور خارجه گفت: سونا ، حمام های عمومی و استخرها همچنان بسته نخواهد بود.

وی اضافه کرد که ورزشگاه ها مجاز به بازگشایی مجدد نیستند.

وی گفت: “خطر انتقال عفونت در سالن های بدنسازی باقی مانده است. متخصصان توصیه می كنند هنوز استخرها و سالن های بدنسازی را بازگشایی نكنند.”

معاون اول نخست وزیر گفت: خانه های کوچک حمام ها و مراکز آبگرم ممکن است از 21 مه بازگشایی شود.

Author: admin