پلیس ، افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر ، غیرنظامی در اوش به جرم اخراج دستگیر شد

پلیس ، افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر ، غیرنظامی در اوش به جرم اخراج دستگیر شد

Tainynews – وزارت امور داخله گفت – مردی با ادعای اینکه یک افسر پلیس جنایی و یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر 5000 دلار از وی در ازای ختم پرونده کیفری برادرش اخاذی کردند ، به پلیس مراجعه کردند …

Author: admin