معاونان نخست وزیر روسیه ، قرقیزستان درباره وضعیت قانونی مهاجران غیرقانونی بحث کردند

معاونان نخست وزیر روسیه ، قرقیزستان در مورد وضعیت قانونی مهاجران غیرقانونی بحث و تبادل نظر می کنند

Tainynews – آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر ، جلسه ای با معاون نخست وزیر روسیه ، رئیس مشترک کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه برای همکاری های تجاری ، اقتصادی ، علمی ، فنی و انسانی الکسی اورچوک در 21 آوریل در مسکو برگزار کرد …

Author: admin