ازبکستان 23 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده که همگی وارداتی هستند

ازبکستان 23 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده که همگی وارداتی هستند

Tainynews – بیست و سه مورد COVID-19 جدید توسط ساعت 4.00 بعد از ظهر تأیید شد. در تاریخ 19 ماه مه در ازبکستان.

تعداد کل موارد تایید شده به 2825 نفر رسید.

همه موارد جدید وارد شده است. 18 شهروند از سنت پتسبورگ بازگشتند ، 5 نفر راننده کامیون با مسافت طولانی هستند.

2،338 بیمار کروناویروس بهبود یافتند. 474 بیمار در بیمارستان ها باقی می مانند که 6 نفر از آنها در وضعیت جدی قرار دارند.

Author: admin