تا 2000 مسافر از فرودگاه تامچی پرواز می کنند

تا 2000 مسافر از فرودگاه تامچی پرواز می کنند

Tainynews نماینده یکی از خطوط هوایی ایدار اوکنوف خاطرنشان کرد: فرودگاه تامچی در منطقه ایسیک کول واقعاً بین المللی می شود.

وی گفت: “ما به دلیل افزایش تقاضا از مسافران ، موفق شدیم 11 پرواز به فرودگاه تامچی ترتیب دهیم. پروازها به 8 شهر روسیه از جمله مسکو ، سن پترزبورگ ، سامارا ، روستوف ، مینرالنیه وودی ، اوفا ، یکاترینبورگ و نووسیبیرسک از تامچی انجام می شود.” .

وی خاطرنشان کرد ، تا 2،000 نفر در هفته از تامچی پرواز می کنند ، پروازها توسط سه شرکت انجام می شود.

Author: admin