دکتر ایسیک کول می گوید ، کودکان ، زنان باردار ، مادران شیرده ، بیماران سرطانی ، مبتلایان به آنفلوانزا نمی توانند علیه ویروس کرونا واکسینه شوند.

دکتر ایسیک کول می گوید ، کودکان ، زنان باردار ، مادران شیرده ، بیماران سرطانی ، مبتلایان به آنفلوانزا نمی توانند علیه ویروس کرونا واکسینه شوند.

Tainynews – 1،107 نفر در منطقه ایسیک کول از 22 آوریل علیه COVID-19 واکسینه شده اند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 22 آوریل گزارش داد …

Author: admin