2479 نفر در منطقه جلال آباد علیه ویروس کرونا واکسینه کردند

2479 نفر در منطقه جلال آباد علیه ویروس کرونا واکسینه کردند

Tainynews – 2،479 نفر در منطقه جلال آباد تاکنون واکسن COVID-19 دریافت کرده اند.

کارگران پزشکی اولین کسانی بودند که این واکسن را دریافت کردند.

2،195 پزشک ، 9 کارمند آژانس های اجرای قانون ، آموزش و کارمندان دولت و 262 شهروند واکسینه شدند.

واکسیناسیون از 10 آوریل در تمام مراکز واکسیناسیون منطقه آغاز شد. در مجموع 18000 دوز واکسن برای 9000 نفر آورده شده است.

از امروز ، 17 بیمار از 64 بیمار COVID-19 در منطقه در بیمارستان بستری هستند.

از 22 آوریل ، پنج مورد جدید در منطقه تأیید شده است.

Author: admin